กองการสอบ - ประชุมเตรียมความพร้อมฯ (ตชด. ดับเพลิง)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประชุมเตรียมความพร้อมฯ (ตชด. ดับเพลิง)


10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ ผบก.กส.
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ดับเพลิงของ ตชด.

 

อื่นๆ