กองการสอบ - สรรหาผู้รับจ้างผลิต พิมพ์ปัญหาข้อสอบ กระดาษคำตอบ และตรวจประมวลผลสอบ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

สรรหาผู้รับจ้างผลิต พิมพ์ปัญหาข้อสอบ กระดาษคำตอบ และตรวจประมวลผลสอบ


อื่นๆ