กองการสอบ - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาฯ


ประกาศ click

การแบ่งงวดงานและงวดเงินก่อสร้าง click

รายการประกอบแบบก่อสร้าง click

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง click

ประกาศฯ เพิ่มเติม (24 พ.ย. 60) click

โปรดตอบกลับทาง Email : admissiondivision@gmail.com

 

อื่นๆ