กองการสอบ - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาฯ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาฯ


ประกาศ click

การแบ่งงวดงานและงวดเงินก่อสร้าง click

รายการประกอบแบบก่อสร้าง click

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง click

ประกาศฯ เพิ่มเติม (24 พ.ย. 60) click

โปรดตอบกลับทาง Email : admissiondivision@gmail.com