กองการสอบ - “ผู้ชนะ” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาฯ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

“ผู้ชนะ” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาฯ