กองการสอบ - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กส. ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 และปี 2560
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กส. ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 และปี 2560


พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กส.
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 และปี 2560
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม กส.

อื่นๆ