กองการสอบ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562


อื่นๆ