กองการสอบ - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่