กองการสอบ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการสอบ

 

download ประกาศ click

อื่นๆ