กองการสอบ - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบในการดำเนินการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบในการดำเนินการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบในการดำเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดประกาศ click

ตอบกลับทาง Email : admissiondivision@gmail.com

โทรติดต่อ : 0-2941-0979

อื่นๆ