กองการสอบ - กองการสอบดำเนินการรับรายงานตัว เลือกตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กองการสอบดำเนินการรับรายงานตัว เลือกตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561


วันที่ 13 พ.ย.2561 กองการสอบได้ดำเนินการรับรายงานตัว เลือกตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ เป็นประธานอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตำแหน่ง

อื่นๆ