กองการสอบ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในภารกิจการสอบ 5,200 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในภารกิจการสอบ 5,200 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


อื่นๆ