กองการสอบ - โครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติในการสรรหาบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,200 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

โครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติในการสรรหาบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,200 อัตรา


พล.ต.ต.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผบก.กส. นำทีมข้าราชการตำรวจกองการสอบ เข้าร่วมโครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติในการสรรหาบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,200 อัตรา ในขั้นตอนการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ระหว่างวันที่  21 – 23  มกราคม พ.ศ.2562 ณ  จังหวัดจันทบุรี

อื่นๆ