กองการสอบ - ข้าราชการตำรวจ กส.ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน (พันธุ์ฝักปะสัก จำนวน 1,600 ฝัก) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ณ บริเวณตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ข้าราชการตำรวจ กส.ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน (พันธุ์ฝักปะสัก จำนวน 1,600 ฝัก) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ณ บริเวณตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


พล.ต.ต.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผบก.กส. นำทีมข้าราชการตำรวจ กส.ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน (พันธุ์ฝักปะสัก จำนวน 1,600 ฝัก) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ณ บริเวณตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อื่นๆ