กองการสอบ - ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง


ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง

ดาวน์โหลดประกาศ click

ตอบกลับทาง Email : admissiondivision@gmail.com

โทรติดต่อ : 0-2941-0979

อื่นๆ