กองการสอบ - กองการสอบ ได้ดำเนินการนำผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2562 สายสอบ บช.1 เข้ารับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กองการสอบ ได้ดำเนินการนำผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2562 สายสอบ บช.1 เข้ารับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ


 วันที่ 17 มิ.ย.62 กองการสอบ ได้ดำเนินการนำผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2562 สายสอบ บช.1 เข้ารับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ  ณ รพ.ตร. ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
 

อื่นๆ