กองการสอบ - ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เช่าเครื่องรบกวนสัญญานความถี่ต่ำและเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สำหรับใช้ในการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒินิติศาสตร์และเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ อัตรา โดยวิธีคัดเลือก

อื่นๆ