กองการสอบ - กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ข้าราชการตำรวจกองการสอบ และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวรรอบอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา

อื่นๆ