กองการสอบ - พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ข้าราชการตำรวจกองการสอบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบัญชาการศึกษา

อื่นๆ