กองการสอบ - พระอักษรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานต่อประชาชน ณ จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

พระอักษรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานต่อประชาชน ณ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 10 พ.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีพสกนิกรมาเฝ้าฯ รับเสด็จจำนวนมาก ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรพระราชทานแก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกัน ห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย” “หวงแหนชาติ หวงแหนเผ่าไทย รักษาความรักและความดี” “รักชาติ รักประชาชน หวงแหนความเป็นไทย มีความสุขแท้ๆ แน่”

อื่นๆ