กองการสอบ - สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันตนเอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันตนเอง


อื่นๆ