กองการสอบ - การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานการ
ตรวจราชการ กส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.

อื่นๆ