กองการสอบ - พิธีปิดการตรวจราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

พิธีปิดการตรวจราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการตรวจราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ บช.ศ. ในวันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 3 อาคาร วตร.

อื่นๆ