กองการสอบ - การประชุมพิจารณารายละเอียดการดำเนินการสรรหาบุคคลและข้าราชการตำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

การประชุมพิจารณารายละเอียดการดำเนินการสรรหาบุคคลและข้าราชการตำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมพิจารณารายละเอียดการดำเนินการสรรหาบุคคลและข้าราชการตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเตรียมความพร้อมในการรับรายงานตัวและฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7,200 อัตรา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

อื่นๆ