กองการสอบ - หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร. เลื่อนการสอบข้อเขียน 27 มิ.ย.64
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร. เลื่อนการสอบข้อเขียน 27 มิ.ย.64


อื่นๆ