กองการสอบ - ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครฯ ตามเพจต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครฯ ตามเพจต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ


อื่นๆ