กองการสอบ - กำหนดการสอบข้อเขียน ของหน่วยสอบ บช.ศ. และ สพฐ.ตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กำหนดการสอบข้อเขียน ของหน่วยสอบ บช.ศ. และ สพฐ.ตร.


อื่นๆ