กองการสอบ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 จำนวน 6,599 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค.64 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 จำนวน 6,599 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค.64 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org


อื่นๆ