กองการสอบ - เชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วม Line Official Account “ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

เชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้าร่วม Line Official Account “ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.”


อื่นๆ