กองการสอบ - ฝ่ายวิชาการสรรหา
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ฝ่ายวิชาการสรรหา


 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายวิชาการสรรหา กส. จำนวน 14 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

ระดับ ผบ.หมู่

งานในฝ่ายวิชาการสรรหา

1. งานเตรียมสร้างเครื่องมือทดสอบ
2. งานสร้างเครื่องมือทดสอบ
3. งานพัฒนาเทคนิคเครื่องมือทดสอบ