กองการสอบ - ฝ่ายอำนวยการ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ฝ่ายอำนวยการ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กส. จำนวน 13 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

ระดับ ผบ.หมู่

งานในฝ่ายอำนวยการ

1. งานธุรการกำลังพล
2. งานแผนและยุทธศาสตร์/งบประมาณ
3. งานการเงินและพลาธิการ