กองการสอบ - ติดต่อ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ติดต่อ


แผนที่การเดินทาง

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2941-0979  โทรสารกลาง 0-2941-3661 

edumap

การติดต่อหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ฝ่ายอำนวยการ 0-2941-0979 0-2941-3661
ฝ่ายแผนการสอบ 0-2941-1928 0-2941-1928
ฝ่ายจัดการสอบ 0-2941-0979 0-2941-3661
ฝ่ายวิชาการสรรหา 0-2941-2698 0-2941-2698