กองการสอบ - ติดต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อ


แผนที่การเดินทาง

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2941-3661  โทรสารกลาง 0-2941-3661 

edumap

การติดต่อหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ฝ่ายอำนวยการ 0-2941-3661 0-2941-3661
ฝ่ายแผนการสอบ 0-2941-1928 0-2941-1928
ฝ่ายจัดการสอบ 0-2941-3162 0-2941-3162
ฝ่ายวิชาการสรรหา 0-2941-2698 0-2941-2698