กองการสอบ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในการเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 42
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900