กองการสอบ - ฝ่ายจัดการสอบ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ฝ่ายจัดการสอบ


manage

งานในฝ่ายจัดการสอบ

1. งานการรับสมัคร
2. งานการสอบ
3. งานประมวลผลการสอบ
4. งานตรวจสอบคุณสมบัติแจ้งผลการสอบและส่งตัว