กองการสอบ - ฝ่ายจัดการสอบ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ฝ่ายจัดการสอบ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายจัดการสอบ กส. จำนวน 18 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

ระดับ ผบ.หมู่

งานในฝ่ายจัดการสอบ

1. งานการรับสมัคร
2. งานการสอบ
3. งานประมวลผลการสอบ
4. งานตรวจสอบคุณสมบัติแจ้งผลการสอบและส่งตัว