กองการสอบ - ฝ่ายแผนการสอบ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ฝ่ายแผนการสอบ


งานในฝ่ายแผนการสอบ

1. งานวางแผนการสอบ
2. งานพิมพ์และส่งข้อสอบ
3. งานเทคโนดลยีสารสนเทศ
4. งานคดีและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการสอบ