กองการสอบ - ฝ่ายแผนการสอบ
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ฝ่ายแผนการสอบ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายแผนการสอบ กส. จำนวน 18 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

ระดับ ผบ.หมู่

งานในฝ่ายแผนการสอบ

1. งานวางแผนการสอบ
2. งานพิมพ์และส่งข้อสอบ
3. งานเทคโนดลยีสารสนเทศ
4. งานคดีและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการสอบ