ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

จำนวนผู้เข้าชม

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

ผบช.ศ., รอง ผบช.ศ., ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่าในสังกัด บช.ศ.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๕๙
ณ ศาลาหฤทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรมกองการสอบ

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ รอง ผบก.กส.
เป็นประธานการประชุมตรวจร่างประกาศรับสมัครของ บ.ตร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพ
        ทางร่างกายเพื่อบรรจุเป็น นสต. ล่าสุด

Download ประกาศ click ที่นี่รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน ๑๕๐ อัตรา

กำหนดการสอบแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ๒๓ พ.ค. ๕๙


ขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจ


การเตรียมตัวสอบตำรวจ