กองการสอบ - ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


อื่นๆ