กองการสอบ - วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กส. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการในสังกัด กส. ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กส. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการในสังกัด กส. ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.


อื่นๆ