กองการสอบ - การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจในสังกัด กองการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจในสังกัด กองการสอบ


วันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจในสังกัด กส. (ระดับ ผกก.ขึ้นไป) ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.

อื่นๆ