กองการสอบ - ผบช.ศ. ประชุมหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ผบช.ศ. ประชุมหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการสอบ


เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. ประชุมหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจในสังกัด กส. (ระดับ สว.ขึ้นไป) ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.

อื่นๆ