กองการสอบ - วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กส. ประชุมหารือการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กส. ประชุมหารือการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.


อื่นๆ