กองการสอบ - ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ


อื่นๆ