กองการสอบ - พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กส. เป็นประธานการประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

พล.ต.ต.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา ผบก.กส. เป็นประธานการประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.


อื่นๆ