กองการสอบ - ประกาศกองการสอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบการจัดการทดสอบออนไลน์และคลังข้อสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประกาศกองการสอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบการจัดการทดสอบออนไลน์และคลังข้อสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อื่นๆ