กองการสอบ - การดำเนินการรับรายงานตัวและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การดำเนินการรับรายงานตัวและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา


การรับรายงานตัวและรับหลักฐานเอกสาร ณ อาคาร The Rim มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564
พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส./ประธานอนุกรรมการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ – วิ่ง) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธ.ค.2564 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

อื่นๆ