กองการสอบ - การตรวจราชการประจำปี 2564 ของหน่วยกองการสอบ โดยคณะผู้ตรวจราชการ บช.ศ. ระหว่างวันที่ 26 – 28 ม.ค.65
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การตรวจราชการประจำปี 2564 ของหน่วยกองการสอบ โดยคณะผู้ตรวจราชการ บช.ศ. ระหว่างวันที่ 26 – 28 ม.ค.65


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ./หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการ
พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ./หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการและคณะผู้ตรวจราชการ รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยกองการสอบ บช.ศ.
คณะผู้ตรวจราชการ

อื่นๆ