กองการสอบ - การฝึกข้าราชการตำรวจ กส. ตามแบบฝึกพระราชทานและแบบฝึกตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การฝึกข้าราชการตำรวจ กส. ตามแบบฝึกพระราชทานและแบบฝึกตำรวจ


กองการสอบ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรจในสังกัด โดยการฝึกข้าราชการตำรวจตามแบบฝึกพระราชทานและแบบฝึกตำรวจ ตั้งแต่ระดับ รอง สว. ลงมา โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.โสภณ คงเพชร สว.ฝ่ายอำนวยการ กส. เป็นผู้ควบคุมการฝึก

อื่นๆ