กองการสอบ - การประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 1/2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส. พร้อมข้าราชการตำรวจ กส. ประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.

อื่นๆ