กองการสอบ - ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)


อื่นๆ