กองการสอบ - ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบข้อเขียนฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบข้อเขียนฯ


อื่นๆ