กองการสอบ - ฝ่ายวิชาการสรรหา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ฝ่ายวิชาการสรรหา


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายวิชาการสรรหา กส. จำนวน 13 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

     

ระดับ ผบ.หมู่

 

 

งานในฝ่ายวิชาการสรรหา

1. งานเตรียมสร้างเครื่องมือทดสอบ
2. งานสร้างเครื่องมือทดสอบ
3. งานพัฒนาเทคนิคเครื่องมือทดสอบ